Välkommen

Välkommen till Bilsportarvet!

Bilsportarvet är ett projekt som har startats av Svenska Bilsportförbundet för att bevara
den svenska bilsporthistorien genom att skapa ett bilsporthistoriskt arkiv.

Till projektet har knutits en ideell arbetsgrupp som bland annat hanterar insamlandet av material som
testamenterats eller skänkts till arkivet. Materialet registreras i en databas och beroende av vilken typ av material
det handlar om så digitaliseras det, kopieras, arkiveras. I viss mån publiceras eller visas materialet upp via arkivets egen
hemsida www.bilsportarvet.se eller i förekommande fall i samband med utställningar, mässor eller liknande.
Bilsportarvet och det bilsporthistoriska arkivet ägs och finansieras av Svenska Bilsportförbundet.

Welcome to the The Swedish Automobile Sport Heritage!

The Automobile Sport Heritage (swedish:Bilsportarvet) is a project started by the Swedish
Automobile Sport Federation (ASN) with purpose to preserve the swedish automobile sport
history in order to create an automobile sport archives.

For the project it has been linked a voluntary working group who among other things
work with collecting material who has been left to our archives by will or has been given to
our archives. The materal is registered in a database and, depending on what type of material,
it is then digitalized, copied and stored in our archives. To certain extent it is published, or
shown through our archives web site www.bilsportarvet.se or our facebook account or at
exhibitions, motorsport events etc.
The Swedish Automobile Sport Heritage (Bilsportarvet) and the archives is owned and
financed by the Swedish Automobile Sport Federation (Svenska Bilsportförbundet).

Aktuellt

Landets första Go-Kart bana

Sverige upplevde många framgångar inom racingsporter på 70 och 80-talet. Något som Laxå var högst delaktiga i. Här togs initiativ till att bygga landets första Go-Kart bana, som kom att fostra flera talanger, framförallt legenden Ronnie Peterson. – Vi tyckte inte Ronnie var så värst till en början, men han blev ju rätt bra till …

Västkustloppets första bana

Västkustloppet är en av de klassiska tävlingarna inom Svensk motorsport. Kördes första gången 1952.  Med undantag för några år har tävlingen körts sedan dess. Innehållet i tävlingen har varierat. Från början var det huvudsakligen motorcyklar medan det idag är en tävling för bilar. Fram till 1964 kördes Västkustloppen på den så kallade Skreabanan. Skreabanans tillkomst …

Blomqvist och Söderqvist still going strong!

Rallyvärldsmästaren Stig Blomqvist behöver egentligen ingen närmare presentation. Inte heller Hans-Åke Söderqvist. I alla fall för de som följt och följer bilsporten. Hans-Åke är sedan många år fast förankrad i rally- och banracing och är mest känd för Volvos EM-seger för standardvagnar 1985. Då var han teamchef och starkt bidragande till en av Volvos största …

Gåvor och donationer

Att ge gåvor till Bilsportarvet

Bilsportarvet är ett projekt som har startats av Svenska Bilsportförbundet för att bevara den svenska bilsporthistorien genom att skapa ett bilsporthistoriskt arkiv.
Till projektet har knutits en ideell arbetsgrupp som bland annat hanterar insamlandet av material som testamenterats, skänks eller utlånats till arkivet.

Materialet registreras i en databas och beroende av vilken typ av material det handlar om så digitaliseras det, kopieras, arkiveras. I viss mån publiceras eller visas materialet upp via arkivets egen hemsida www.bilsportarvet.se eller i förekommande fall i samband med utställningar, mässor eller liknande.

Bilsportarvet och det bilsporthistoriska arkivet ägs och finansieras av Svenska Bilsportförbundet.

Har du något liggande i dina lådor i förrådet eller i bokhyllan som du tror kan vara av intresse för bevarandet av Svensk Bilsporthistoria och vill skänka detta till Bilsportarvet? Alla möjliga typer av material är av intresse från den tid då bilsporten startade fram till nutid.

Exempel på material som vi gärna tar emot:

  • Program, Start- och Resultatlistor
  • Tidningar med Bilsport
  • Fotografier, negativ och dia
  • Filmer
  • Startbekräftelser och andra intressanta tävlingsdokument
  • Teknikdokument, fordonshandlingar o likn.
  • Om klubbar
  • Om distrikt

Den som vill testamentera eller skänka något av bilsporthistoriskt intresse till Bilsportarvet kan använda formuläret här eller någon av blanketterna Testamentariskt förordnande eller Gåvobrev.

Donationer:
Den som vill vara med och stötta projektet för bevarandet av svensk bilsporthistoria ekonomisk kan göra det genom en donation till vårt Bankgiro nr 728-2700

Har du frågor?
Kontakta gärna någon av oss så försöker vi hjälpa till, våra kontaktuppgifter finns här!