Gåvor och donationer

Att ge gåvor till Bilsportarvet
Bilsportarvet är ett projekt som har startats av Svenska Bilsportförbundet för att bevara den svenska bilsporthistorien genom att skapa ett bilsporthistoriskt arkiv. Till projektet har knutits en ideell arbetsgrupp som bland annat hanterar insamlandet av material som testamenterats, skänks eller utlånats till arkivet. Materialet registreras i en databas och beroende av vilken typ av material det handlar om så digitaliseras det, kopieras, arkiveras. I viss mån publiceras eller visas materialet upp via Bilsportarvet’s webbsajt och sociala medier eller i förekommande fall i samband med utställningar, mässor eller liknande. Bilsportarvet och det bilsporthistoriska arkivet ägs och finansieras av Svenska Bilsportförbundet.

Har du något liggande i dina lådor i förrådet eller i bokhyllan som du tror kan vara av intresse för bevarandet av Svensk Bilsporthistoria och vill skänka detta till Bilsportarvet? Alla möjliga typer av material är av intresse från den tid då bilsporten startade fram till nutid.

Exempel på material som vi gärna tar emot:

  • Program, Start- och Resultatlistor
  • Tidningar med Bilsport
  • Fotografier, negativ och dia
  • Filmer
  • Startbekräftelser och andra intressanta tävlingsdokument
  • Teknikdokument, fordonshandlingar o likn.
  • Om klubbar
  • Om distrikt

Den som vill testamentera eller skänka något av bilsporthistoriskt intresse till Bilsportarvet kan använda formuläret här eller någon av blanketterna Testamentariskt förordnande eller Gåvobrev.

Donationer
Den som vill vara med och stötta projektet för bevarandet av svensk bilsporthistoria ekonomisk kan göra det genom en donation till vårt Bankgiro nr 728-2700.

Har du frågor?
Kontakta gärna någon av oss så försöker vi hjälpa till, våra kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Pin It on Pinterest