Om Bilsportarvet

Bilsportarvet är ett projekt som har startats av Svenska Bilsportförbundet för att bevara den svenska bilsporthistorien genom att skapa ett bilsporthistoriskt arkiv.

Till projektet har knutits en ideell arbetsgrupp som bland annat hanterar insamlandet av material som testamenterats eller skänkts till arkivet. Materialet registreras i en databas och beroende av vilken typ av material det handlar om så digitaliseras det, kopieras, arkiveras. I viss mån publiceras eller visas materialet upp via arkivets egen hemsida bilsportarvet.se eller i förekommande fall i samband med utställningar, mässor eller liknande. Bilsportarvet och det bilsporthistoriska arkivet ägs och finansieras av Svenska Bilsportförbundet.

Välkommen att kontakta oss!

The Swedish Automobile Sport Heritage

The Automobile Sport Heritage (swedish:Bilsportarvet) is a project started by the Swedish Automobile Sport Federation (ASN) with purpose to preserve the swedish automobile sport history in order to create an automobile sport archives.
For the project it has been linked a voluntary working group who among other things work with collecting material who has been left to our archives by will or has been given to our archives. The materal is registered in a database and, depending on what type of material, it is then digitalized, copied and stored in our archives. To certain extent it is published, or shown through our archives web site bilsportarvet.se or our facebook account or at exhibitions, motorsport events etc. The Swedish Automobile Sport Heritage (Bilsportarvet) and the archives is owned and financed by the Swedish Automobile Sport Federation (Svenska Bilsportförbundet).

Welcome to contact us!

Pin It on Pinterest