Unika svenska bilsportfilmer donerade till Bilsportarvet

Högintressanta unika svenska bilsportfilmer donerade till Bilsportarvet! För en tid sedan kontaktades SBFs Generalsekreterare Anna Nordkvist av Kenneth Andersson, tidigare ordförande för Göteborgs Bilsportförbund och Göteborgs Motorförening och därefter hedersordförande i dessa organisationer. Kenneth ville överlämna filmmaterial från historiska biltävlingar. Anna kontaktade Bilsportarvet som har tagit hand om materialet vilket visar sig var unikt. Det handlar om tre filmkassetter, den tidigaste från 1940! Filmen från 1940 innehåller bilracingtävlingar på Delsjöns is i Göteborg med förare som Bertil Lundberg och Karl-Erik Andersson. Tävlingarna ägde rum mitt under brinnande krig och var till förmån för Finland i det finska vinterkriget då pengar samlades in för att köpa flygplan. Förutom bilsportintresset torde filmerna ha mycket stort värde för skandinavisk historia.

Förutom dessa tre plåtkassetter med film överlämnade Kenneth Andersson även en mycket välgjord vhs film från ett av de förmodligen första elbilsrallytävlingarna 1995. Rallyt kördes mellan Göteborg och Oslo med förare som Björn Waldegård och Stig Blomqvist. Dessutom överlämnades ett stort antal bilsportfoton av Kenneth.

Nu arbetar vi på Bilsportarvet med att digitalisera det unika materialet och ser med spänning fram mot resultatet som alla intresserade kommer att kunna ta del av. Kostnaden för digitaliseringen kommer Göteborgs Bilsportförbund att stå för. Det tackar vi för.

Bifogade bilder visar bland annat när Kenneth Andersson besökte Göteborg, han bor i Värmland numera, och överlämnade del av materialet. På bild från överlämningen ses från vänster Kenneth Feldthusen, Kenneth Andersson, Peter Kurten och Bilsportarvets Michael Hoffstedt.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest