Möte på Regionarkivet i Göteborg om Gösta Fraenkels filmer

I slutet av maj var det möte på Regionarkivet i Göteborg. Anledningen var att arbetet med digitaliseringen av det unika filmmaterial som Gösta Fraenkel lämnat efter sig, i huvudsak var klart. Som medsponsor till bekostnaden av digitaliseringsarbetet har varit Bilsportförbundet genom Bilsportarvet. Filmerna består av såväl flyg – som bilfilmer. Vad avser bilfilmerna finns filmer ända bak till 1929. Ett helt unikt material som bland annat innehåller Vrams Grand Prix från trettiotalet och klassiska Targa Florio i Italien. Vid mötet visades smakprov på såväl bil- som flygfilmer. Filmerna räddades i ”grevens tid” då de äldsta filmerna uppvisade brister på grund av ålder. Närvarade gjorde ett flertal av Gösta Fraenkels släktingar samt organisationerna inom flyg – och bilsporten som bekostat digitaliseringen. Från Bilsportarvet närvarade Michael Hoffstedt. Härutöver fanns externa intressenter närvarande, bland dessa märktes motorhistorikern Björn-Erik Lindh. Så snart bilfilmerna är slutredigerade kommer de att bli tillgängliga för allmänheten.

Michael Hoffstedt/ Bilsportarvet

Michael Hoffstedt

Michael Hofstedt är fotograf och skribent, har också tävlat en hel del med Volvo Amazon och P1800 i historisk racing.

Pin It on Pinterest