Bilsportarvet får stöttning av Göteborgs Bilsportförbund

I veckan som gick var Bilsportarvets undertecknade inbjuden till årsmötet för Göteborgs Bilsportförbund. Syftet var att informera om Bilsportarvets arbete med att bevara svensk bilsportshistoria för framtiden. Informationen upplevde jag som mycket uppskattad och närvarande vid mötet visade stort intresse för vår verksamhet. Till detta kom som en total överaskning att ordförande Peter Kurten meddelade att Gbgs Bilsportförbund beslutat ge Bilsportarvet ett ekonomiskt tillskott för vår verksamhet. Tillskottet (samt fin blomsterbukett) och kommer väl till pass då det inom kort med bland annat bilstransport ska hämtas donerat viktigt historiskt bilsportmaterial. I anslutning till årsmötet närvarade också Peggen Andersson som reprsentant för Förbundsstyrelsen och informerade om nyheter. Därefter skedde sedvanliga årsmöte förhandlingar under ledning av Peter Kurten.

Text och bild/ Michael Hoffstedt

Michael Hoffstedt

Michael Hofstedt är fotograf och skribent, har också tävlat en hel del med Volvo Amazon och P1800 i historisk racing.

Pin It on Pinterest