Brooklands, kanske världens första riktiga permanenta racerbana

Banan ligger strax utanför London i Weybridge och är en ovalbana byggd 1907. Brooklands var centrum för Brittisk motorsport under mellankrigsåren och är lyriskt berättad i både bok och tidningsform. Banan slutade sitt liv som racerbana 1939 vid krigsutbrottet och var då födelseplatsen för den Brittiska flygindustrin. Man kan idag se de bombflygplan man använde under kriget. Banan har renoverats men endast mycket varsamt då den är vad vi skulle kalla K-märkt. Det finns idag lämningar av nästa hela banan, men det är bara ca 400 meter som ligger inom det musiala området där man även renoverat de gamla byggnaderna som ingick i verksamheten. Motoring Villige har renoverats som bilderna visar även Cambells verkstad och i ERAs byggnad visas rekordbilar. Det här är ett måste för alla älskare av motorsporthistoria. Bilderna är tagna av Idrottsbladets redaktör Lasse Gunnarsson 1994 och historia i sig. Mycket har hänt sedan dess men banan är en populär träffpunkt för många bilklubbar. Som kuriosum kan nämnas att John Cobb körde runt den 4,3 km långa banan 1935 i Napier Railton på den imponerade hastigheten av 236 km/tim.

https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklands

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest