Bilsportarvet på Racerhistoriska Klubben årsmöte

Bilsportarvet var idag inbjudna till RHK,s (Racerhistoriska Klubben) årsmöte i Jönköping för att berätta om vår verksamhet. Ett elegant möte som avklarades med bravur där vi efter avklarat möte presenterades av klubbens ordförande Hasse Hillerbrink som också passade på att gratulera klubbens kassör Anders Ek, för de 20 år han verkat på sin post. CG Wilke berättade om tillkomsten av Bilsportarvet och vi redogjorde för hur vi fungerar och vad vårt mål är med det arkiv som nu finns på plats i Ljungbyhed. I en liten frågestund kunde vi fylla med alla de fakta som vårt arbete innebär samt redogöra för hur vi ser på framtiden. Stort tack till RHK för er inbjudan och de 40 år som nu klubben funnits hoppas vi blir lika många till och med samma stora framgång.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest