Lasse Widenborg 70 år

Idag fyller historisk motorsports kanske största profil 70 år. Lasse Widenborg som sedan 1978 då Racerhistoriska Klubben bildades varit en frontfigur med sin stora kunskap och som också är den besiktningsman som hållit reda på att alla regler efterlevts. Lasse har också renoverat många av de bilar som vi sett i olika sammanhang, både egna och andras. Bilsportarvet gratulerar Lasse och hoppas vi får många fina år tillsammans i den sport många av oss älskar med än annat.

Lasse Widenborg, RHK.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest