Saab på Karlskoga 1961

En resa ”down the memory lane” 1961 tar oss till Karlskoga och året som är Saabs riktiga toppår. I första led ser vi från vänster Kjell Persson följd av Påvel Ringborg och Gösta Karlsson. Lägg märke till den månghövdade publiken! Det här var innan TV kom med i bilden och sände biltävlingar. Kanske var det bättre förr?
Fotot är tagen av I. Thuresson för ANA:s bildarkiv i Nyköping.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest