Gert Blomqvist

Vi nås idag av den tråkiga nyheten att Gert Blomqvist avled igår. Gert var för mig mannen som alltid hade tid för ett leende och tid för att lyssna. Hans insatser för sporten kan inte nog berömmas och det tillsammans med Lena Lindberg som var hans medhjälpare och livskamrat. Våra tankar går idag till Lena och övriga närstående till Gert. Leden glesnar alltmer och saknade efter de som alltid funnits där blir allt större. Stort tack Gert. Vi kommer alltid att minnas dig!
Mvh
Janne Tromark

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest