Backtävling vid The Chateau Impney

Det här vackra slottet, The Chateau Impney, som byggdes av den välbärgade saltmogulen John Corbett var en gåva till hustrun Anna Eliza O`Meara. Hustrun var hälften fransyska och hälften Irländska. De båda möttes i Paris och båda älskade Franska Chateaux. John Corbett byggde detta magnifika slott nära Droitwich Spa, platsen där han byggt upp sin förmögenhet. Jag råkade se den här platsen på TV, Motorvision, och såg då den backtävling som arrangerats här i många år. Det här var den sista tävlingen som kördes i Slottets vackra omgivningar år 2020. Vad som kommer att ske med slottet, som också haft ett liv som hotell och restaurant vet jag inte, men njut av bilderna från kanske den biltävling som hållits i en miljö av detta exklusiva slag. Kanske dags att någon börjar leta i Sverige efter en plats som denna och att vi kan få en riktigt ny och spännande backtävling på agendan.

Text Janne Tromark
Bilder från arkiv.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest