Generationsöverlämning

För en tid sedan så pratade några av mina bästa vänner och jag oss samman där målet var att försöka träffas en gång i månaden för att äta lunch och prata motorsport, historisk av naturliga skäl då alla av oss hade en bakgrund i just historisk racing. Vi har haft ett lunchmöte och står nu inför det andra nu på onsdag den 16/3. Vi har valt Dagnys i Ljungbyhed som är ett mycket trevligt ställe med god mat och trevlig personal. Vad har vi tänkt komma ut av dessa möten? Kanske kan vi gubbar med lång erfarenhet av motorsport tillföra något till i detta fall RHK och de sportvagnsklubbar som även har racing på sin agenda. Två saker bekymrar mig och det är den allt äldre grupp av entusiaster som börjar trappa ner sitt deltagande och inte ser att det fylls på av en yngre generation. Den yngre behövs, inte minst för sitt stora kunnande om internet, vilket den äldre delen av de intresserade skulle ha stor glädje av. Den äldre generationen skulle kunna lära den yngre mycket om regler, bilar och vad som gäller för att kunna tävla. Vad som kan komma ut av detta är inget som vi vet i dagsläget men vi tycker att det känns angeläget för en fortsättning. Vilka är vi då vi fem som möte nu för andra gången på onsdag? Roland Falkenbäck, egenföretagare och stor bilentusiast som skapat Sportvagns-entusiasterna som nu funnits i 16 år. Roland är Alfa Romeo och Maserati fan och utöver bilarna i garaget finns också ett par motorcyklar. Ian Nilsson, bakgrund i bank och mäklarvärlden och var med och grundade RHK 1978. Ian är bilkunnig och flerspråkig vilket ger honom ett stort nätverk. Lasse Widenborg, behöver för de flesta av oss ingen presentation utan vi känner honom som den tekniskt kunnige och så en duktig bilrenoverare och förare. Nu pensionerad som SBF,s besiktningsman och teknisk rådgivare för många av de bilar som vi ser tävla. Per Hågeman, också en RHK-profil som utöver sitt tävlande besitter stor kunskap om sporten samt är redaktör för RHK,s klubbtidning. Den femte personen är undertecknad som utöver min funktion i Bilsportarvet är fotograf och journalist där motorsporten varit mitt största verksamhetsområde. Ja, det här är de ”Magnificent Five som nu sätter sig till bords på Dagnys. Låt oss nu önska oss en fin sommar med frånvaro av Corona och annat som kan ställa till oreda i planeringen av årets racing. Lycka till önskar vi er alla!

Text Janne Tromark
Bilder ur Bilsportarvets arkiv.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest