Bilsportarv

Svenska Bilsportsförbundets projekt, Bilsportarvet, ska dokumentera bilsportens historia. Inom detta projekt kommer ett antal ”Bilsportarv” att utses. Det är platser som har en speciell betydelse för Svenska bilsport. Dessa ”Bilsportarv” kommer att beskrivas på Bilsportarvets hemsida under rubriken ”Bilsportarv”. Där så är möjligt kommer också en informationstavla att sättas upp på den aktuella platsen. Vår följare och genuine bilsportentusiast Ingvar Sjögren föreslog för en tid sedan ovan nämnda Virtuella Bilsportarv, vilket vi tycker är ett utmärkt förslag för att minna oss alla banor, platser som inte längre finns, eller andra viktiga milstolpar i Svensk motorsporthistoria.

Pin It on Pinterest