Skreabanan – Västkustloppets första bana

Västkustloppet är en av de klassiska tävlingarna inom Svensk motorsport. Kördes första gången 1952.  Med undantag för några år har tävlingen körts sedan dess. Innehållet i tävlingen har varierat. Från början var det huvudsakligen motorcyklar medan det idag är en tävling för bilar.

Fram till 1964 kördes Västkustloppen på den så kallade Skreabanan. Skreabanans tillkomst är ett exempel på vad en energisk klubb kan åstadkomma med mycket ideellt arbete och energi.

I början av 1950-talet fanns stora planer i klubben, Falkenbergs MK, om att etablera en stor tävlingen för hela Västsverige. Man saknade en permanent bana men planen var att försöka få använda befintliga vägar och skapa en landsvägsbana. En klubbmedlem skissade på en triangelformad bana i Skreaområdet söder om Falkenberg. Skissen blev det koncept som man beslöt att arbeta vidare på. Markägare, de två berörda kommunerna, länsstyrelsen och Vägverket kontaktades. För att åstadkomma banan behövde man  bl.a. använda del av dåvarande länshuvudväg Nr 102. Man lyckades få alla nödvändiga tillstånd och i juli 1952 kunde den första tävlingen köras.

Ett intensivt arbete skedde i klubben för att få allt att fungera inför den första tävlingen och sedan fortsatte arbetet under åren med att utveckla banan. Man byggde speaker- och tidtagningstorn. Detta torn flyttades sedan till den nya permanenta banan och fanns kvar där in på 2000-talet. Banan hyvlades och man öste sedan på lut för att få ett hårt ytskikt. 1954 asfalterades hela banan som för övrigt var en kostnad som klubben fick stå för

Banan var med sina 4255 meter Sveriges längsta racerbana. Banan var triangelformad med flera kurvor och blinda punkter över backkrön. De  tre skarpa kurvorna i triangeln var  Falkenbergskurvan, Årstadskurvan och Halmstadskurvan. Då det var en befintligt landsväg var banans bred bara 6 meter och 8 meter vid startplatsen vilket innebar att det också var Sveriges smalaste bana.

Skreabanan 1961, starten i nya klassen Formula Junior med segraren Yngve Rosqvist till höger i bild.

Den första tävlingen var för motorcyklar och de så kallade midgetbilarna. 1956 tillkom en ny bilklass som var turistvagnar upp till 2 liter. Bilklasserna blev fler och vid sista tävlingen på Skreabanan 1964 innehöll programmet fyra motorcykelklasser och sju bilklasser.

Tävlingen 1964 kom att bli den sista på banan. Klubben var medvetna om att det skulle bli problem att få tillgång till banan efter högertrafikinförandet 1967 men var inte bredda på att tillståndet att inte få använda vägarna skulle komma så snabbt. Orsaken var bl.a. Vägverket i Halland planerade att bygga om en väg som gjorde det svårt att fortsätta använda det befintliga vägnätet för tävlingar.

Många trodde att detta skulle bli slutet på Västkustloppet men efter ett uppehåll åren 1965 och 1967 kunde Falkenbergs Motorklubb inviga en ny permanent bana till tävlingarna 1967 men det är en helt annan historia.

Den sista tävlingen kördes 1964 och det är svårt att på plats finna något som påminner om den gamla banan. Eftersom Skreabanan var en landsvägsbana och använde allmänna vägar så finns dock delar kvar av de vägar som banan använde.

Idag skär motorvägen E6/E20 rakt igenom den gamla banan på två ställen. Vid trafikplats Falkenberg Södra korsas motorvägen av väg Nr 150 som bl.a. går till Torup Kör man av motorvägen och kommer upp på väg Nr 150 så befinner man sig på den del av banan som gick mellan Falkenbergskurvan och Årstadskurvan  där start och mål fanns. Man också söka på nedanstående länk så finns den gamla banan utlagd i förhållande till nuvarande vägsystem. Länken är https://sv.wikipedia.org/wiki/Skreabanan

Pin It on Pinterest