Ewy Rosqvist von Korff och Alice Caracciola

Två kvinnor som också betytt mycket för motorsporten är Ewy Rosqvist von Korff och Alice Caracciola. Ewy behöver inte någon närmare presentation och hennes insatser bakom ratten är kända över världen. Alice, född Trobäck och med rötterna i Vittsjö var från början gift Hoffman, en man som var storföretagare i Schweiz och ägde bland annat La Roche-konsernen. Han ägde också ett mindre företag som tillverkade tändstift bland annat till Bugatti. Alice skickades till Monaco för att träffa Louis Chiron, världens då bäste Buggatiförare och som sponsrades av Nerka som företaget hette.

Alice var behjälplig med tidtagning men enligt Alfred Neubauer så tog hon mer än tid av Chiron vilket senare slutade i en skilsmässa. Senare när Caracciolas första hustru omkom i en lavinolycka blev Rudolf och Alice ett par. På bilden ser vi damerna tävla i en Daimler-Simplex i Monaco år 1966. Veteranklubben i Monaco var, och är, arrangör av denna tävling. Det unika med paret Caracciola är deras koppling till Sverige och det fantastiska hus de ägde i Vittsjö. En minnestavla finns uppsatt vid kyrkans parkering och bakom denna finns huset.

Jan Tromark

Jan Tromark är journalist, fotograf och TV-kommentator. Han har stor kunskap om svensk och internationell motorsport.

Pin It on Pinterest