Hur startade Bilsportarvet

Nedan finns anteckningarna från första mötet på bilsportens hus.
Tisdag 20 juni kl 11.00 2006

Upptaktsmöte för att Bevara svensk Bilsport

Anteckningar

Närvarande: Ann-Sofie Hanéll, Ann-Cathrine Rosén, Lennart Lindström, Gunnar Elmgren, Inge Pettersson, Carina Sjöberg, Kåge Schildt och Annemo Friberg.

Kåge inledde och hälsade alla välkomna varefter var och en presenterade sig.

Omfattning: De senaste 100 åren. Johan Nerén skildrar de första 30 åren väl i sin bok Automobilens historia, men gruppen enades om att bevara så mycket som möjligt både före och efter. Att dokumentera den idrottsliga resan från att vara en idrott för ett fåtal utvalda, till en folklig rörelse.

Samtliga sportgrenar ska omfattas.

Omfattning

Allt material av allmänintresse såsom bilder, filmer, kontrakt, regelverk etcetera.

Be att få listor på material från kända samlare.

Erbjuda samlare, fotografer och anhöriga att omhänderta och vårda deras arkiv för framtiden.

Ta fram en blankett som tydliggör att SBF är intresserat av att bevara svensk bilsports historia, och därför gärna tar emot donationer i form av gamla fotoarkiv och liknande.

Personer som kan berätta från hjärtat bör intervjuas och spelas in.

Ekonomi

Vi bör undersöka möjligheterna att få medel från Arvsfonden, Bilhandeln, Wallenbergsstiftelsen med flera. Gruppens egna insatser är uteslutande av ideell karaktär, däremot utgår ersättning för resor och andra kostnader.

Lagra och ta tillvara

Allt ska finnas digitalt. Scannas in som pdf och lagras i databas för att göras sökbart.

Det lär finnas ”enkla” system som får användas utan kostnad.

Det är viktigt att alla data dokumenteras: vem som är källan, nummer, år, personer på bild etcetera. Att vi tänker INNAN, för att undvika merarbete.

Att göra:

Annemo

 • Uppdaterar sig och informerar övriga om de upphovsrättsliga reglerna
 • Presenterar gruppens arbete och projektet på hemsidan, i Bilsport Börsen och för övrig media.
 • Bjuder in KAK (Christer Zetterberg ev med flera) och Jan-Olof Bohlin till nästa möte.
 • Bjuder in Svenska Idrottshistoriska föreningen till nästa möte.

Gunnar

 • Söka efter historiska filmer som BP, Castrol med flera en gång tog fram och hade för utlåning.
 • Bjuder in Svenska Flyghistoriska föreningen till nästa möte

Lennart­

 • Undersöker möjligheten att få externa bidragsgivare.
 • Undersöker möjligheten att köpa fler exemplar av John Neréns bok Automobilens historia.


Annki

 • Inventering av vad SBF:s kansli har arkiverat, liksom Riksarkivet.
 • Kontrollerar om Riksarkivet kan arkivera kommande original som doneras till SBF.

Inge

 • Hör med Graphics (Scandinavian Raceway) och Gränges(bergs)projektet (Kenneth Thorén vet mer) angående gamla filmer och möjligheten att få de digitaliserade.
 • Sammanställer lista på fotografer som kan vara intresserade av att i en framtid donera sina arkiv till SBF.

Samtliga

Funderar över vad de egna arkiven där hemma innehåller. Övrigt som kan vara av intresse.

Gör en lista över personer du anser viktiga att intervjua.

Meddela övriga i gruppen om 14 dagar hur arbetet fortskrider.

Nästa möte
23 augusti 2006 klockan 11.00

Gruppens sammankallande:
Ann-Sofie Hanéll.

Pin It on Pinterest