LG donerar sin filmer från 90 och 2000-talet

LG Nilsson skänker sina privata videofilmer från 90 och 2000-talet till bilsportarvet för arkivering. Det är ett stort antal filmer med både racing och rally. Den totala mängden är över 350 filmer plus div annat material. Efter dagens donation av LG har vi ett stort antal av hans gamla TV program.

Pin It on Pinterest