Fram till idag har vi katalogiserat 1000 olika objekt

Det är allt ifrån gamla tävlingsdokument till digitala foton. Allt material registreras när vi motar det och sedan börjar processen med att digitalisera det. Det är ett stort och mödosamt jobb att katalogisera allt material och få in rätt sökord i databasen. Sen har vi arkiveringsarbetet kvar. Vi hoppas att vi får in mer material under hösten och vintern så vi kommer vidare med vårt arbete. I dagsläget har vi mycket material att gå igenom men det finns alltid mer att samla in och bevara.

Pin It on Pinterest