Kontakt

Postadress:
Svenska Bilsportförbundet
Att. Bilsportarvet, Box 705, 191 27 Sollentuna

Besöksadress:
Ljungbygatan 22, 264 51 Ljungbyhed | OBS! Ring alltid innan besök!


Till projektet Bilsportarvet har knutits en arbetsgrupp för att hantera insamlandet av bilsporthistoriskt material, denna grupp består av följande ideellt arbetande personer:

Ordförande:
Claes Göran Wilke
Adress: Kometvägen 14, 28143 Hässleholm

Mobil: 070-521 58 02, Telefon (kvällstid): 0451-158 02

E-post: hlmkmail@yahoo.com

 

Ledamot:
Jan Tromark
Adress: Östra Blomstergatan 9, 26434 Klippan

Telefon (dagtid): 0435-460 850, Telefon (kvällstid): 0708-205 233

E-post: downforceab@hotmail.com

 

Ledamot:
Michael Hoffstedt
Adress: Släps Högåsväg 4, 42750 Billdal

Telefon (dagtid): 0705-121 031, Telefon (kvällstid): 031-914 230

E-post: michael.hoffstedt@gmail.com

Ledamot:
Bo Hesselmark
Adress: Östra Storgatan 118, 265 72 Kvidinge

 

 

E-post: bo.hesselmark@telia.com